Aplikace modelu Převrácená učebna pro výuku kurzů Environmentální výchovy na vysokých školách

Možná také někde přednášíte o environmentální výchově a vzdělávání pro udržitelnost.

A třeba také máte pocit, že sice stihnete předat posluchačům základní informace, ale už s nimi nestihnete pořádně diskutovat. Třeba vám také přijde divné, přednášet o tom, že by se nemělo tolik přednášet.

„Převrácená učebna“ přináší jiný pohled na vysokoškolskou výuku či profesní vzdělávací kurzy. Vyučující přednášky nahrají, studenti si přednášku vyslechnou dopředu a na výuku už dorazí s tím, že se orientují v kontextu a mohou s pedagogem téma detailně rozebrat. U nás sice není tato metoda příliš rozšířena, v rámci evropských zemí či ve Spojených státech je ale považována za jeden ze základních pilířů moderní podoby vysokoškolské výuky. Je možné, že v krátké budoucnosti budou i u nás pedagogické kurzy vypadat právě tak – studenti se budou připravovat předem z několika sdílených přednášek a jádrem výuky budou diskuse a projekty.

Naše zkušenosti s „převrácenou učebnou“ jsou dobré a tak jsme se rozhodli, že spojíme síly a pokusíme se posunout naše po domácku zpracované přednášky na vyšší úroveň. Vznikl proto nápad natočit sérii přednášek o environmentální výchově, které budou sloužit výuce vysokoškolských studentů, ale které budou volně dostupné a mohou tak posloužit komukoliv. Plánujeme zpracovat více než patnáct přednášek zaměřených na různé oblasti environmentální výchovy.

V rámci projektu jsme spojili síly třech akademických pracovišť: Masarykovy univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Univerzity Karlovy v Praze. Budeme rádi, když budete naši práci využívat na svých kurzech pro studenty a pedagogické pracovníky, a když se k nám se sdílením svých přednášek přidáte. Děkujeme za případnou zpětnou vazbu a další nápady. Děkujeme také za dodržování citační etiky při využívání naší práce.

Jan Činčera (Masarykova univerzita, Katedra environmentálních studií), Roman Kroufek (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání), Kateřina Jančaříková (Univerzita Karlova, Katedra biologie a environmentálních studií).

Technickou realizaci projektu zajistil spolek BEZK.

BEZK logo

BEZK, z. s.
Letohradská 669/17, 170 00 Praha 7
IČ: 45251461
bezk@bezk.cz